Kdo za to může?

kdo-za-to-muze

Vztahy se někdy rozpadají a často to není proto, že by se partneři nemilovali nebo by si přestali vážit společně strávených chvil. Ve skutečnosti za rozpadem vztahu může stát něco zdánlivě jednoduchého, ale zároveň zásadního:

  • Vzájemné nepochopení mezi mužem a ženou
  • Absence vzorů

Muži a ženy často vnímají svět, problémy a dokonce i své vztahy z různých perspektiv. To, co může pro jednoho partnera znamenat projev lásky, může druhý vnímat jako nepodstatnou drobnost. Např. když jeden vyjadřuje potřebu prostoru a nezávislosti, druhý to může chybně interpretovat jako odmítání nebo nedostatek zájmu o vztah.

Tato nedorozumění mohou vést k pocitům, že něco není v pořádku, aniž by si partneři uvědomili skutečný zdroj problému. Z mojí zkušenosti při párových konzultacích právě nevnímání jeden druhého způsobuje ZCELA zásadní potíže ve vztazích. Budu to popisovat více do detailů ve webináři ve 21:00 hod.

Ve skutečnosti totiž žádný z partnerů "není na vině" v tom pravém slova smyslu. Spíše jde o to, že každý přistupuje ke vztahu s vlastním přesvědčením, zkušenostmi a emocemi, které mohou být pro druhou stranu těžko srozumitelné. Pochopení, jak tyto rozdíly překlenout a jak se vzájemně podporovat, je klíčem k dlouhodobě spokojenému a stabilnímu vztahu.

Z toho pramení i absence „správných“ vzorů. Velice často jsme jako děti byli svědky hádek, napětí, křiku a celkově nekomunikace. Nějak na nás působila naše maminka a nějak náš tatínek. Formovaly nás i naše první lásky. I v širší rodině jsme mohli pozorovat napětí. Vnímali jsme tu nepříjemnou energii. A nejhorší na tom je, že nám velice často nikdo nevysvětlil, co se děje. Neřekli nám, proč jsou doma hádky. Nevysvětlili nám, proč se doma 3 dny nemluví. Neukázali nám, jak se řeší konflikty. Jenže jim to taky nikdo neukázal. Jak to tedy měli naučit nás?

A tento nefunkční vztahový koktejl jsme si přinesli do dospělosti, kde „najednou“ narážíme a zjišťujeme, že nám to doma nefunguje. Ale dobrá zpráva je, že se s tím dá krásně pracovat. Jen je třeba pochopit JAK.

Na webináři v 21:00 hod si to ukážeme.

Sláva